Dziękujemy za nadesłane zdjęcia !
28 Października ogłosimy ścisłą 13 zdjęć które przeszły do drugiego etapu !